Dla marketingowców

Program dla marketingowców WiseRep oparty na systemie zarządzania personelem WiseRep CRM jest reprezentowany przez aplikację WiseRep Pro.

Zadania marketingowca, które pozwala rozwiązać system zarządzania personelem WiseRep:

 • stworzenie nowego planu zadań (ankiety, kwestionariusza) do wypełnienia
 • przeglądanie treści ankiety
 • redagowanie ankiety
 • ograniczenie planu zadania według sieci
 • przeglądanie statystyk utworzonych planów zadań i ankiet (łączna liczba, a także liczba zatwierdzonych, odrzuconych, w trakcie zatwierdzania, w opracowaniu, zawieszonych planów zadań i ankiet)
 • strukturyzacja danych w raportach statystycznych w zależności od rodzaju działalności (tworzenie i dodawanie grupy czynności, redagowanie grupy czynności, dodawanie czynności połączonej)
 • przeglądanie listy wszystkich planów zadań oraz listów poszczególnych grup zadań (w opracowaniu, zatwierdzone, zawieszone)
 • wybór niezbędnych planów zadań według tytułu, słowa kluczowego itp. dla sprawdzenia ich statusu, przeglądu zawartości, edycji
 • redagowanie danych planu zadań
 • dodawanie prezentacji
 • dodawanie ankiety
 • przeglądanie/redagowanie ankiety

Zalety programu WiseRep dla marketingowca:

Program dla marketingowców WiseRep to najlepsza inwestycja w uproszczenie wykonywania zadań marketingowca!

Программа для маркетологов
Informacja zwrotna