Artykuły

Automatyzacja systemu sprzedaży to proces, w którym ręczne i rutynowe operacje związane ze sprzedażą są zastępowane automatycznymi za pomocą specjalistycznych narzędzi i usług programistycznych.

WiseRep to aplikacja dla promotorów, która pomaga im efektywnie pracować w punktach sprzedaży, zbierać i analizować dane, kontrolować jakość i wyniki swojej pracy.

Firmy dystrybucyjne borykają się z szeregiem trudności w swojej działalności, takich jak:

WiseRep CRM to mobilny system zarządzania sprzedażą i komunikacją z klientami, który ma za zadanie automatyzować i kontrolować pracę pracowników terenowych, takich jak przedstawiciele handlowi i merchandiserzy.

WiseRep to mobilny system zarządzania sprzedażą i komunikacją z klientami, który ma za zadanie automatyzować i kontrolować pracę pracowników terenowych, takich jak przedstawiciele handlowi i merchandiserzy.

Program dla superwizora to specjalne oprogramowanie, które pozwala zarządzać pracą podwładnych, monitorować jakość i efektywność zadań, a także analizować wyniki i przekazywać informację zwrotną.

Przedstawiciele handlowi to pracownicy terenowi, którzy promują i sprzedają produkty lub usługi swojej firmy potencjalnym i obecnym klientom. Przedstawiciele handlowi pracują w różnych branżach m.in.

Merchandising w aptece to sztuka efektywnego zarządzania punktami zakupu na sali sprzedaży.

Działalność przedstawicieli farmaceutycznych polega na promowaniu leków i wyrobów medycznych określonej marki wśród lekarzy, farmaceutów i innych osób związanych z medycyną.

Na rynku dostępne są kilka aplikacji dla ambasadorów, które różnią się funkcjonalnością, ceną, designem i innymi parametrami. Jak wybrać odpowiednią aplikację dla swojej firmy?

Ambasador marki to osoba, która reprezentuje markę i promuje ją wśród odbiorców bez korzystania z reklamy bezpośredniej. Ambasadorami mogą być gwiazdy, eksperci, liderzy opinii lub lojalni klienci.

Kontroler to specjalista, który sprawdza jakość pracy merchandiserów, ambasadorów, przedstawicieli farmaceutycznych i innych pracowników punktów sprzedaży detalicznej. Kontoler musi być uważny, odpowiedzialny, obiektywny i szybki.

Merchandising jest jednym z najważniejszych elementów udanego handlu. Od jakości pracy merchandisera zależy nie tylko atrakcyjność produktu dla kupującego, ale także jego obroty, konkurencyjność i rentowność.

Rozpoznawanie towarów na półkach sklepowych to proces, który pozwala automatycznie określić obecność i ilość towaru na półce.

System zarządzania personelem (SZP) to zbiór narzędzi i procesów, które pomagają organizacjom w zarządzaniu swoimi pracownikami. SZP obejmuje takie aspekty jak rekrutacja, szkolenie, ocena, motywowanie, wynagradzanie i rozwój pracowników.

Chmurowy system zarządzania personelem (Cloud HRM) to rozwiązanie, które wykorzystuje technologię chmurową do obsługi i automatyzacji procesów kadrowych w organizacji.

Merchandising to jeden z kluczowych elementów skutecznego handlu, który polega na odpowiednim ustawianiu produktów na półkach sklepowych, tak aby przyciągały uwagę i zachęcały do zakupu.

Retail Audit, czyli audyt sklepu detalicznego to badanie przeprowadzane regularnie w celu zbierania i analizowania danych dotyczących handlu detalicznego.

Merchandising techniczny to zestaw usług związanych z opracowaniem, tworzeniem, dostawą i montażem wyposażenia handlowego (POSM), a także planowaniem wykładania reklamowanych produktów w punktach sprzedaży.

Cross-merchandising(сross selling) to jeden z popularnych współczesnych kierunków na stymulowanie i rozwój sprzedaży, który polega na ułożeniu obok siebie produktów komplementarnych (np.: szklanki i dzban, filiżanki i spodeczki, s

Visual merchandising to jeden z najpopularniejszych kierunków naszych czasów stymulujących i rozwijających sprzedaż.

Merchandising jest klasyfikowany według różnych kryteriów.

Merchandising to działalność, która ma na celu skuteczną prezentację produktów klientom.

Najczęściej merchandising jest związany z wykładaniem towarów na półkach w celu zwiększenia sprzedaży.